Unitatea Centrala

Unitatea Centrala

Din punct de vedere functional, arhitectura unui sistem de calcul contine componenetele:

*Unitatea Centralã (UC), alcãtuitã din:

– Unitatea de memorie internã (UM) cu memorie ROM si memorie RAM;

-Unitatea Centralã de Prelucrare (UCP) ce este compusã din: Unitatea de Comandã si Control (UCC) si Unitatea Aritmeticã si Logicã (UAL);

*Sistemul de Intrare/Iesire (S I/O), care este alcãtuit din:

-Medii de stocare;

-Dispozitive periferice;

-Dispozitive pentru accesarea mediilor de stocare;

-Dispozitive pentru interfata cu utilizatorul;

-Dispozitive periferice de intrare (DP /I);

-Dispozitive periferice de iesire -out- (DP /O);

-Interfete;

-Memoria externã (M.E.);

-Magistrale de transmitere a comenzilor de control,  informatiilor si instructiunilor.

 

Succint, despre fiecare componentã se poate preciza:

– Unitatea Centralã (UC) este alcãtuitã din Unitatea Centralã de prelucrare si Unitatea de memorie internã

*Unitatea de Memorie (UM) sau memoria internã (principalã) este componenta sistemului de calcul destinatã pãstrãrii datelor si instructiunile programelor în locatii bine definite prin adrese. Este formatã, în general, dintr-un sistem de circuite integrate alcãtuite, în principal, dintr-un numãr mare de celule de memorie, fiecare celulã fiind un circuit care poate stoca un bit de informatie. (Bit de la binary digit – cea mai micã unitatea de informatie reprezentabilã într-un calculator; poate lua doar valorile O si 1).

Din punct de vedere al “volatilitãtii”, memoria este de douã tipuri:

– ROM (Read Only Memory) – nu îsi pierde continutul la oprirea calculatorului, nu

poate fi “scrisã” de cãtre utilizator (este inscriptionatã de cãtre producãtor cu ajutorul

unei aparaturi speciale), este de capacitate redusã (pânã la 2MB) si este folositã

pentru stocarea informatiilor despre hardware, mici programe ce configureazã diverse

dispozitive (contine programe esentiale care se încãrca la pornirea calculatorului);

– RAM (Random Access Memory) – este o memorie volatilã (se pierde la oprirea calculatorului), poate fi atât cititã cât si modificatã si este folositã pentru stocarea programelor si datelor, fiind consideratã principala memorie de lucru a calculatorului;

*Unitatea Centralã de Prelucrare (UCP), este implementatã cu ajutorul microprocesorului, elementul de bazã al sistemului de calcul. (La microcalculatoare este numitã procesor).

*Unitatea de Comandã si Control (UCC) primeste instructiunile de la memorie, le interpreteazã si, corespunzãtor, emite comenzi cãtre UAL si DM, respectiv comenzi de transfer cãtre S I/O si memoria externã.

– Unitatea Aritmeticã si Logicã (UAL) are rolul de a executa operatii aritmetice si logice cu date furnizate de memorie si de a depune în memorie rezultatul obtinut.

*Sistemul de Intrare /Iesire (S I/O), este alcãtuit din:

-mediile de stocare – suportul fizic pe care se stocheazã informatia: hard disk, CD, floppy disk, disc ZIP. Constituie o memorie suplimentarã. X   dispozitive periferice, împãrtite la rândul lor în:

– dispozitivele periferice pentru accesarea mediilor de stocare: unitatea floppy, unitatea CD-Rom, unitatea DVD, unitatea ZIP. Dupã pozitia lor în calculator, acestea pot fi interne sau externe. Cele mai multe se gãsesc în ambele variante, diferenta dintre ele fiind interfata si … pretul, cele externe având sursã de alimentare si carcasã proprie, deci pret mai mare.

– dispozitivele de interfata cu utilizatorul reprezintã totalitatea dispozitivelor cu ajutorul cãrora este posibilã introducerea datelor în prelucrare precum si furnizarea rezultatelor obtinute. Pot fi:

*dispozitive periferice de intrare (DP /I) – tastaturã, mouse, joystick, microfon, scanner, camerã video;

*dispozitive periferice de iesire (DP /O) – monitor, imprimantã, boxe.

Interfata – componenta ce asigurã o conexiune între douã elemente pentru a putea lucra împreunã. Interfetele pot fi de mai multe tipuri:

*paralele – transmit simultan 8 biti (un byte); folositã în special pentru conectarea imprimantei

*seriale – interfete universale, în care bitii unui byte se transmit pe rând, unul câte unul; la aceasta se pot conecta modemul sau un alt calculator. X   USB (Universal Serial Bus) – permit conectarea oricãror periferice.

*Memoria externã (ME) sau memoria secundarã este utilizatã în cazul în care prelucrãrile depãsesc capacitatea memoriei interne sau când se doreste arhivarea datelor si programelor. Este strâns legatã de mediile de stocare din sistemul de intrare/iesire, referindu-se de fapt la aceleasi componente, privite dintr-un punct de vedere diferit.

*Magistrale de transmitere a comenzilor de control, informatiilor si instructiunilor – dispozitive ce asigurã functionarea întregului ansamblu, stabilind legãtura functionalã între componente. Sunt sisteme de conductoare de semnal care transportã o anumitã cantitate de date mai repede sau mai încet, în functie de lãtimea magistralei

Leave a Reply