probleme rezolvate atestat informatica c++

SUBIECTE SI REZOLVARI C++ PENTRU EXAMENUL DE ATESTAT LA INFORMATICĂ 1.Scrieţi un program C/C++ care citeşte de la tastatura un număr natural n (2<n<21) si apoi n linii cu cate n numere întregi de cel mult 7 cifre ce formează un tablou bidimensional a. Sa se afişeze pe ecran diferenţa dintre suma elementelor de pe … Read more