probleme rezolvate atestat informatica

Probleme rezolvate c++ atestat informatica 1.Scrieți programul care citește un număr natural nenul n cu cel mult 4 cifre și determină cel mai mic număr prim mai mare decât n 2. Se citeste un numar intreg strict pozitiv cu cel mult noua cifre. Sa se verifice daca cifrele lui sunt in ordine strict crescatoare. 3. … Read more

roy floyd-grafuri orientate

#include<fstream.h>#include<conio.h>const float pinf=1.e20;float a[50][50];int n; void citire(char nume[20],float a[50][50],int& n){int i,j;float c;fstream f(nume,ios::in);f>>n;for(i=1;i<=n;i++) for(j=1;j<=n;j++) if (i==j) a[i][j]=0; else a[i][j]=pinf;while(f>>i>>j>>c) a[i][j]=c;f.close();} void drum(int i,int j){int k=1,gasit=0;while ((k<=n) && !gasit){ if ((i!=k) && (j!=k) && (a[i][j]==a[i][k]+a[k][j])) { drum(i,k);drum(k,j); gasit=1; } k++;}if (!gasit) cout<<j<<” “;} void tipar(int nodi,int nodf){if (a[nodi][nodf]<pinf){ cout<<“drumul de la “<<nodi<<” la “<<nodf<<” are lungimea … Read more

probleme rezolvate atestat informatica c++

SUBIECTE SI REZOLVARI C++ PENTRU EXAMENUL DE ATESTAT LA INFORMATICĂ 1.Scrieţi un program C/C++ care citeşte de la tastatura un număr natural n (2<n<21) si apoi n linii cu cate n numere întregi de cel mult 7 cifre ce formează un tablou bidimensional a. Sa se afişeze pe ecran diferenţa dintre suma elementelor de pe … Read more

bacalaureat iulie 2009 varianta 99 fisiere text

//Pe prima linie a fisierului date.in se afla un numar natural n,iar pe a doua linie un sir de n//numere intregi nenule,despartite prin cate un spatiu.Scrieti un program care citeste//numerele din fisier si ordoneaza descrescator doar numerele pozitive,,fara a modifica//pozitiile numerelor negative.Se va afisa pe o singura lini,sirul obtinut dupa ordonare,//numerele fiind despartite prin cate … Read more