Desktop: data şi ora, volumul, opţiuni desktop de afişare

Desktop: data şi ora, volumul, opţiuni desktop de afişare (de exemplu: opţiuni pentru fundal, screen saver, diverse opţiuni de setare).

Stabilirea configuraţiilor de vizualizare a desktop-ului sistemului de operare Windows se pot face in:

Varianta 1

– se apelează o zonă liberă a desktop-ului cu butonul funcţiilor speciale al mouse-ului (de regulă butonul din dreapta).

– din meniul derulant afişat se alege opţiunea Properties

Varianta 2

– din meniul butonului Start se alege calea Settings – Control Panel

– din fereastra Control Panel se apelează prin dublu clic cu butonul funcţiilor active al mouse-ului Icon-ul (pictograma)Display

Ambele variante duc la deshiderea unei ferestre de dialog cu mai multe etichete.

Eticheta Background

Opţiunea Pattern, cuprinde modele de textură care se pot aplica pentru decorul suprafeţei desktop-ului (aceasta însă nu trebuie să fie deja acoperită cu imagini).

Opţiunea Wallpaper, cuprinde imagini care se pot aplica pe suprafaţa desktop-ului. Folosirea unei imagini grafice drept suprafaţă de lucru a sistemului Windows este un element interesant şi plăcut prin care poate fi personalizat sistemul de calcul. Fie că se execută aplicaţii personale sau „de afaceri“, se poate folosi drept „tapet“ emblema companiei, instituţiei sau orice temă picturală. „Tapetul“ este creat folosind fişierele memorate în format bitmap. Aceste fişiere, cu extensia bmp, se găsesc în folderul Windows sau se pot crea cu un program de editare grafică, salvarea făcându-se în format BMP.

“Tapetul“, indiferent de modelul folosit, consumă memorie. Un „tapet“ complicat poate consuma suficientă memorie pentru a încetini funcţionarea sistemului Windows. În această situaţie, fie este nevoie de mai multă memorie, fie se utilizează ca „tapet“ o imagine mai puţin pretenţioasă.Dacă a fost ales un model de „tapet“ cu opţiunea Wallpaper, acesta se va afişa peste modelul ales cu opţiunea Pattern.

Eticheta Screen Saver

Conţine lista de programe screen saver disponibile sau aşa numitele programe de protejare a ecranului atunci când, pe o durată de timp predeterminată nu s-a executat nici o acţiune asupra sistemului de calcul.Programele de protejare a ecranului au fost implementate pentru a preveni degradarea monitorului (la tipurile mai vechi).În cazul tipurilor noi de monitoare utilitatea a fost menţinută.

Screen saverul reprezintă şi o modalitate de protejare a fişierelor deschise. După un interval de timp stabilit, apare programul  de protejare căruia, anterior configurării acestuia, i s-a asociat o parolă. Aceasta se tastează într-o fereastră de dialog, care apare la simpla mişcare a mouse-ului sau la apăsarea oricărei taste.

Prin rubrica Wait se poate modifica timpul după care intră în funcţiune Screen saver-ul.

Prin butonul Settings se pot executa destul de multe modificări în funcţionarea şi aspectul fiecărui tip de screen saver. Acestea diferă de la un tip la altul şi se referă la aspectele specifice fiecăruia dintre ele.

Prin apăsarea butonului Preview se poate vedea imediat aspectul Screen saveru-lui.

Eticheta Appearance

Conduce la lista Color Scheme (sau Scheme) care cuprinde schemele de culoare disponibile pentru elementele componente  ale interfeţei Windows. Sistemul Windows este livrat împreună cu un număr de combinaţii coloristice predefinite. Fiecare combinaţie „stabileşte“ diferite culori pentru text şi pentru fundal pe o zonă diferită a ecranului. Combinaţiile coloristice  predefinite acoperă o gamă diversificată, de la culori strălucitoare până la cele întunecate şi „reci“. Se pot alege culorile dorite  pentru titlurile ferestrelor, fundal, diferitele bare (de meniu, de titlu, de instrumente de lucru) – de fapt, pentru toate elementele ferestrelor.

Pentru definirea şi păstrarea unei scheme de culoare proprie, se procedează astfel:

– din lista Color scheme (sau Scheme) se alege o schemă de la care se va porni;

– din lista Item se aleg pe rând, elementele de interfaţă la care dorim să facem modificări de aspect;

– cu ajutorul butoanelor Size, Color şi din lista Font, se execută efectiv modificările de aspect;

– se salvează schema prin apăsare pe butonul Save as…sau se apelează la butonul Delete pentru ştergerea unei scheme definite anterior.

Obligatoriu se va da o nouă denumire, proprie, respectivei scheme. Altfel, se va distruge prin suprascriere schema de la care s-a pornit.

Eticheta Settings

Conduce la modificările rezoluţiei desktop-ului, dimensiunii fonturilor şi a paletei de culori. Numărul de culori se poate schimba  din Color palette (sau Colors), de la 16 culori la 16777216 – sau 16 bit – şi mai mult. Numărul opţiunilor coloristice disponibile depinde de memoria de care dispune placa video a sistemului de calcul.

Modificarea rezoluţiei ecranului se face folosind opţiunea Desktop area.

Rezoluţia ecranului – Desktop Area (sau Screen Area) reprezintă numărul de puncte afişate pe ecran. Cu cât sunt mai multe,  cu atât se pot vedea şi folosi mai multe detalii. Această caracteristică este utilă atunci când se execută simultan mai multe activităţi. Într-un program de editare texte se lucrează cu o rezoluţie normală VGA (de 640 x 480 pixeli sau 800 x 600 pixeli) dar lucrul în programul de editare grafică presupune o rezoluţie mai înaltă (1024 x 768 pixeli şi mai mult dacă este posibil). După modificarea rezoluţiei ecranului este nevoie, fie de restartarea sistemului de calcul, fie de câteva secunde pentru aplicarea  noii configurări. În ultima situaţie pentru aplicarea configurărilor este nevoie de confirmarea utilizatorului.

Schimbarea datei şi orei sistemului de operare (Windows) se poate face:

În Varianta 1

– se apelează prin dublu clic folosind butonul funcţiilor active al mouse-ului ora afişată în Taskbar (bara de sarcini) situat de regulă în partea de jos a desktop-ului.

În Varianta 2

– din meiul butonului Start se alege calea Settings – Control Panel

– din fereastra Control Panel se apelează prin dublu clic cu butonul funcţiilor active al mouse-ului, icon-ul (pictograma)

Data&Time

Ambele variante duc la deshiderea unei ferestre de dialog cu două etichete.

Din eticheta Date & Time se poate realiza schimbarea datei (în ferestrele de stabilire a anului, lunii şi zilei) şi schimbarea orei sistemului

Eticheta Time zone este folosită pentru a selecta zona (fusul orar) care corespunde preferinţelor de configurare. În acelaşi timp se poate opta pentru schimbarea automată a orei (trecerea de la ora de vară la ora de iarnă şi invers), prin selectarea opţiunii respective.

Leave a Reply