Ferestre: descriere, operaţii cu ferestre

Lucrul cu ferestre

Programele create pentru utilizarea sub controlul sistemului de operare Windows se numesc aplicaţii Windows.
Fiecare aplicaţie pornită lucrează în propriul său spaţiu de ecran, numit fereastră.

Categorii de ferestre

De grup
Sunt acele ferestre în care se găsesc adunate pictograme destinate lucrului cu diverse programe şi pictograme ale folder-elor.

De aplicaţie
Sunt ferestrele în care se desfăşoară activitatea programelor.

De document
Fereastra de document se află în interiorul ferestrei de aplicaţie şi este zona în care utilizatorul poate lucra cu acel program.

De dialog
Fereastra se deschide pe ecran în situaţiile în care utilizatorul trebuie să confirme anumite acţiuni sau să precizeze o opţiune de lucru.

Elemente componente de bază ale ferestrelor

Bara de titlu – păstrează titlul aplicaţiei sau al documentului deschis în respectiva fereastra, precum şi pictograma corespunzătoare programului cu care s-a deschis fişierul. În plus, se utilizează pentru deplasarea ferestrei prin tragere cu mouse-ul.

Chenarul (border) – mărgineşte orice fereastră şi serveşte la redimensionarea ferestrei prin tragere cu mouse-ul.

Meniul – este caracteristic ferestrelor de aplicaţie şi cuprinde opţiunile de lucru corespunzatoare. Acesta poate fi apelat cu ajutorul mouse-ului sau cu ajutorul tastaturii prin tastarea combinaţiei de taste:
Alt+litera subliniată din denumirea meniului.
Exemple: meniul File se deschide cu combinaţia de taste Alt+F; meniul Format cu combinaţia de taste Alt+O.
Meniul este o colecţie de comenzi destinate lucrului într-un program. În mare parte meniurile sunt asemănătoare în majoritatea programelor şi grupează comenzi referitoare la un anumit domeniu de lucru. Astfel meniul File cuprinde opţiuni de salvare sau trimitere la imprimare a fişierelor.

Barele de butoane utilitare – sunt elemente caracteristice interfeţelor grafice. Majoritatea opţiunilor de meniu (comenzilor) au corespondent un buton grafic. Prin apăsarea butoanelor se obţin aceleaşi efecte ca şi la utilizarea comenzilor din cadrul meniurilor.Comenzile sunt deci tipuri de acţiuni pe care ni le propunem („verbe“), grupate în meniuri care au ca numitor comun acţiunea propusă (dacă se doreşte acţionarea asupra formei unui document atunci cu siguranţă va trebui să se apeleze la „serviciile“ meniului Format).

Câmpul de control – este o mică pictogramă situată pe bara de titlu la extremitatea stângă. Se accesează prin apăsarea combinaţiei de taste Alt+Space şi conduce la un meniu pentru manevrarea ferestrei active fără mouse.

Butoanele de control – se situează întotdeauna la extremitatea dreaptă a barei de titlu. Acestea sunt următoarele:
Buton de minimizare – prin apăsare, determină reducerea ferestrei sub formă de buton pe taskbar. Fereastra se restaurează (maximizează) de pe taskbar cu ajutorul butonului funcţiilor active al mouse-ului.
Buton de maximizare – măreşte la maxim fereastra;aceasta se va extinde ocupând suprafaţa maximă posibilă.Locul acestui buton va fi luat automat de un nou buton de restaurare a dimensiunii anterioare maximizării ferestrei.
-Buton de închidere – se utilizează pentru închiderea ferestrei.

Barele de defilare (scroll bars) – sunt elemente care se generează automat pe latura de jos si pe latura din dreapta a ferestrei în cazul în care dimensiunile acesteia sunt prea mici pentru a permite vizualizarea completă a conţinutului ferestrei. Prin tragerea cursoarelor „lift“ ale barelor se poate defila cu repeziciune prin conţinutul ferestrei respective.

Bara de stare – este o zonă în partea de jos a ferestrei, în care se afişează informaţii sumare despre conţinutul sau activitatea desfăşurată în fereastră la fiecare moment.Caracteristica de bază a sistemului de operare Windows este definită de faptul că reprezintă un mediu de lucru multitasking, adică poate menţine în stare de funcţionare mai multe programe (aplicaţii) simultan.O fereastră minimizată nu este închisă, nu este oprită din funcţionare. Ferestrele se găsesc (numai cu numele lor de aplicaţie sau fişier) sub formă de butoane (de tip întrerupător –apăsat/neapăsat) pe bara de sarcini (taskbar).Prin apelarea cu butonul funcţiilor active al mouse-ului se aduce în câmpul de lucru (se maximizează) oricare din aplicaţiile exitente pe taskbar.

 

Leave a Reply