sumcifnrcif

Se dă un număr natural n. Determinaţi câte cifre are suma cifrelor sale.

Date de intrare

Programul citește de la tastatură numărul n.

Date de ieșire

Programul va afișa pe ecran valoarea cerută.

Restricții și precizări

 • 1 ≤ n ≤ 1000 000 000 000 000

Exemplu

Intrare

99

Ieșire

2

Explicație

Suma cifrelor lui 99 este 18, care are 2 cifre.

#include <iostream>
using namespace std;
long long n, s, nr;
int main () {
  cin>>n;
  s = 0;
  while (n!=0) {
    s = s+n%10;
    n/=10;
  }
  nr = 0;
  while (s!=0) {
    nr++;
    s/=10;
  }
  cout<<nr;
  return 0;  
}