sumcifnrcif

Se dă un număr natural n. Determinaţi câte cifre are suma cifrelor sale. Date de intrare Programul citește de la tastatură numărul n. Date de ieșire Programul va afișa pe ecran valoarea cerută. Restricții și precizări 1 ≤ n ≤ 1000 000 000 000 000 Exemplu Intrare 99 Ieșire 2 Explicație Suma cifrelor lui 99 … Read more

suma cifrelor recursiv

Sa se scrie o functie recursiva pentru a calcula suma cifrelor unui numar #include <iostream.h>int n; int s(int n){if(n==0) return 0;else return n%10 + s(n/10);} void main(){cout<<“n=”;cin>>n;cout<<“suma cifrelor: “<<s(n);} {module orizontal600}

Suma cifrelor unui numar

Calculati suma cifrelor unui numar x citit de la tastatura #include <iostream> using namespace std; int main() { int s; long d,x; cout<<“x=”;cin>>x; d=x; s=0; while(d) { s=s+d%10; d=d/10; } cout<<“s=”<<s; return 0; }