SPFractii

Se dau 4 numere naturale a b c d, reprezentând fracțiile abab și cdcd. Calculați suma și produsul celor două fracții, aduse la forma ireductibilă.

Date de intrare

Programul citește de la tastatură numerele a b c d.

Date de ieşire

Programul afișează pe ecran numerele m n, reprezentând numărătorul și numitorul sumei celor două fracţii, adusă la forma ireductibilă, iar linia următoare numerele p q, reprezentând numărătorul și numitorul produsului celor două fracții, adus la forma ireductibilă.

Restricţii şi precizări

 • 1 ≤ a, b, c, d ≤ 10000

Exemplu

Intrare

1 2 4 3

Ieșire

11 6
2 3

Explicație

Suma fractiilor 1/2 și 4/3 este 11/6, iar produsul este 2/3.

#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
  int a , b, c, d, p, q, cp, cq, r;
  cin >> a >> b >> c >> d;
  cp = p = a * d + b * c, cq = q = b * d;
  r = 1;
  while(p % q != 0){
    r = p % q;
    p = q;
    q = r;
  }
  cout << cp/q << " " << cq/q << endl;
  cp = p = a * c, cq = q = b * d;
  r = 1;
  while(p % q != 0){
    r = p % q;
    p = q;
    q = r;
  }
  cout << cp/q << " " << cq/q << endl;
  return 0;
}