MedieDiv

Se citeşte de la tastatură un număr natural n. Să se calculeze şi să se afişeze media aritmetică a tuturor divizorilor săi. Media va fi cu fix 2 zecimale dupa virgula.

Date de intrare

Programul citește de la tastatură numărul n.

Date de ieșire

Programul va afișa pe ecran numărul S, reprezentand media aritmetica.

Restricții și precizări

 • 1 ≤ n ≤ 1.000.000

Exemplu

Intrare

9

Ieșire

4.33

Explicație

Divizorii lui 9 sunt: 13 si 9. Media aritmetica este 4.33.

#include <iostream>
#include <iomanip>

using namespace std;

int main()
{
  long long int n,d=1,s=0,cnt=0;
  cin>>n;
  while(d*d<n)
  {
     if(n%d==0)
     {
        cnt++;
        s+=d;
        cnt++;
        s+=n/d;
     }
     d++;
  }
  if(d*d==n)
  {
     cnt++;
     s+=d;
  }
  double a=1;
  a=s/cnt;
  cout<<setprecision(2)<<fixed<<(double)s/cnt;
  return 0;
}